فام تک صنعت چاپ

درباره ما

فام تک صنعت چاپ به جهت ارتقا کیفیت لیبل و برچسب در ایران و جلوگیری از خروج ارز در سال 94 با همت جمعی از متخصصین تاسیس شد . فام تک صنعت چاپ با بکارگیری نیروهای جوان و متعهد و آموزش آنها در راستای کارآفرینی در کشور گام های بزرگی برداشته است

ادامه ...

دوستان ما